Chuyển đổi WKT

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Thông tin về định dạng tệp WKT

🔸 Định dạng tệp WKT
🔸 Họ và tên Well-known text (WKT)
🔸 Phần mở rộng tập tin .wkt
🔸 Loại MIME application/octet-stream
🔸 Được phát triển bởi OGC
🔸 Loại định dạng
🔸 Sự miêu tả Well-known text (WKT) là một ngôn ngữ đánh dấu văn bản cho đại diện cho đối tượng hình học vector trên bản đồ.
🔸 Chi tiết kỹ thuật
🔸 Chương trình liên kết Garmin Training Center
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Well-known_text_representation_of_geometry
Chuyển đổi từ WKT

FAQ

  👍 Bộ chuyển đổi WKT tốt nhất là gì?
  AnyConv. Bộ chuyển đổi WKT của chúng tôi rất nhanh, miễn phí và không cần cài đặt phần mềm.
  🔺 Làm cách nào để chuyển đổi tập tin Tài liệu sang WKT?
  Chọn tập tin và tải chúng lên trang. Chọn "sang WKT" và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau vài giây, bạn có thể tải xuống các tệp WKT.
  🔻 Làm cách nào để thay đổi WKT sang định dạng khác?
  Tải lên tệp WKT của bạn trên trang. Chọn định dạng mục tiêu và nhấp vào "Chuyển đổi". Chuyển đổi WKT mất vài giây.
  📱 Tôi có thể sử dụng chuyển đổi WKT trên iPhone hoặc iPad?
  Có, bạn có thể chuyển đổi tệp WKT từ iPhone, iPad và các thiết bị di động khác, vì AnyConv WKT Converter là một dịch vụ web đa nền tảng.