Chuyển đổi XBM

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Thông tin về định dạng tệp XBM

🔸 Định dạng tệp XBM
🔸 Họ và tên X BitMap
🔸 Phần mở rộng tập tin .xbm
🔸 Loại MIME image/x‑xbitmap
🔸 Được phát triển bởi Unknown
🔸 Loại định dạng
🔸 Sự miêu tả XBM (X Bitmap) là một định dạng tập tin hình ảnh raster bi cấp, ban đầu liên quan đến Hệ thống X Window. Đó là, và trong chừng mực nào vẫn là, hỗ trợ rộng rãi bởi các phần mềm đồ họa. Một tập tin XBM là văn bản đơn giản, và đôi khi một đoạn của "C" mã lập trình. Định dạng là rất không hiệu quả về kích thước, nhưng nó có thể hữu ích như là một cách đơn giản để nhúng một hình ảnh vào một chương trình "C".
🔸 Chi tiết kỹ thuật
🔸 Chương trình liên kết XnView, FFmpeg, IrfanView
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/X_BitMap
Chuyển đổi sang XBM

FAQ

  👍 Bộ chuyển đổi XBM tốt nhất là gì?
  AnyConv. Bộ chuyển đổi XBM của chúng tôi rất nhanh, miễn phí và không cần cài đặt phần mềm.
  🔺 Làm cách nào để chuyển đổi tập tin Hình ảnh sang XBM?
  Chọn tập tin và tải chúng lên trang. Chọn "sang XBM" và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau vài giây, bạn có thể tải xuống các tệp XBM.
  🔻 Làm cách nào để thay đổi XBM sang định dạng khác?
  Tải lên tệp XBM của bạn trên trang. Chọn định dạng mục tiêu và nhấp vào "Chuyển đổi". Chuyển đổi XBM mất vài giây.
  📱 Tôi có thể sử dụng chuyển đổi XBM trên iPhone hoặc iPad?
  Có, bạn có thể chuyển đổi tệp XBM từ iPhone, iPad và các thiết bị di động khác, vì AnyConv XBM Converter là một dịch vụ web đa nền tảng.