Chuyển đổi YAML

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Thông tin về định dạng tệp YAML

🔸 Định dạng tệp YAML
🔸 Họ và tên YAML Ain't Markup Language
🔸 Phần mở rộng tập tin .yaml
🔸 Loại MIME application/x-yaml
🔸 Được phát triển bởi Clark Evans
🔸 Loại định dạng
🔸 Sự miêu tả YAML là một ngôn ngữ dữ liệu serialization con người có thể đọc được. Nó thường được sử dụng cho các tập tin cấu hình và trong các ứng dụng, nơi dữ liệu được lưu trữ hoặc truyền đi.
🔸 Chi tiết kỹ thuật
🔸 Chương trình liên kết NotePad++, Atom, Microsoft Windows NotePad, Sublime Text
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/YAML
Chuyển đổi từ YAML
Chuyển đổi sang YAML

FAQ

  👍 Bộ chuyển đổi YAML tốt nhất là gì?
  AnyConv. Bộ chuyển đổi YAML của chúng tôi rất nhanh, miễn phí và không cần cài đặt phần mềm.
  🔺 Làm cách nào để chuyển đổi tập tin Tài liệu sang YAML?
  Chọn tập tin và tải chúng lên trang. Chọn "sang YAML" và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau vài giây, bạn có thể tải xuống các tệp YAML.
  🔻 Làm cách nào để thay đổi YAML sang định dạng khác?
  Tải lên tệp YAML của bạn trên trang. Chọn định dạng mục tiêu và nhấp vào "Chuyển đổi". Chuyển đổi YAML mất vài giây.
  📱 Tôi có thể sử dụng chuyển đổi YAML trên iPhone hoặc iPad?
  Có, bạn có thể chuyển đổi tệp YAML từ iPhone, iPad và các thiết bị di động khác, vì AnyConv YAML Converter là một dịch vụ web đa nền tảng.