แปลงไฟล์ BMP

เลือกไฟล์สำหรับการแปลงหรือลากแล้ววางลงในพื้นที่อัพโหลด

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ BMP

ชื่อ BMP
ชื่อเต็ม BMP - Microsoft Windows bitmap
ไฟล์นามสกุล .bmp, .dib
ประเภท MIME image/bmp, image/x-bmp
พัฒนาโดย Microsoft
ประเภท
ลักษณะ
รายละเอียดทางเทคนิค
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง Microsoft Paint, Adobe Photoshop, Paint Shop Pro, the GIMP, GraphicConverter, Helicon Filter, ImageMagick, Inkscape, IrfanView, Pixel image editor, Paint.NET.
วิกิพีเดีย https://en.wikipedia.org/wiki/BMP_file_format