Chuyển CSV sang GPS

Chuyển đổi tệp csv sang định dạng gps trực tuyến miễn phí

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Làm cách nào để chuyển đổi CSV sang GPS trực tuyến?

Hướng dẫn từng bước để chuyển đổi csv sang gps bằng AnyConv. Nó hoạt động trên PC (Windows, Mac, Linux) và thiết bị di động (iPhone, Android).

Tải lên tệp CSV

Kéo và thả tệp CSV của bạn vào khu vực tải lên. Kích thước tệp tối đa là 100 MB.

đổi CSV sang GPS

Nhấp vào "Chuyển đổi" để thay đổi csv thành gps. Quá trình chuyển đổi thường mất vài giây.

Tải xuống tệp GPS

Bây giờ bạn có thể tải xuống tệp GPS. Liên kết tải xuống chỉ hoạt động trên thiết bị của bạn.

FAQ

 • ❓ Cách chuyển file CSV sang GPS?
  Trước tiên, bạn cần thêm tệp để chuyển đổi: kéo và thả tệp CSV của bạn hoặc nhấp vào nút "Chọn tệp". Sau đó nhấp vào nút "Chuyển đổi". Khi quá trình chuyển đổi CSV sang GPS hoàn tất, bạn có thể tải xuống tệp GPS của mình.
 • ⏱️ Mất bao lâu để chuyển đổi file CSV sang GPS?
  Chuyển đổi Tài liệu khá nhanh. Bạn có thể thay đổi CSV thành GPS trong vài giây.
 • 🛡️ Có an toàn để chuyển đổi CSV sang GPS trên AnyConv không?
  Tất nhiên! Chúng tôi xóa các tập tin tải lên ngay lập tức. Không ai có quyền truy cập vào tập tin của bạn. Chuyển đổi tập tin (bao gồm CSV sang GPS) là an toàn tuyệt đối.
 • 💻 Tôi có thể chuyển đổi CSV sang GPS trên Mac OS hoặc Linux không?
  Có, bạn có thể sử dụng AnyConv trên bất kỳ hệ điều hành nào có trình duyệt web. Trình chuyển từ CSV sang GPS của chúng tôi hoạt động trực tuyến và không yêu cầu cài đặt phần mềm.

Thông tin về định dạng CSV và GPS

🔸 Định dạng tệp CSV GPS
🔸 Họ và tên CSV - Comma-Separated Values GPS Format
🔸 Phần mở rộng tập tin .csv .gps, .gpx
🔸 Loại MIME text/csv application/gpx+xml, application/octet-stream
🔸 Được phát triển bởi Informational RFC Unknown
🔸 Loại định dạng multi-platform, serial data streams
🔸 Sự miêu tả Trong máy tính, một giá trị bằng dấu phẩy (CSV) cửa hàng bảng dữ liệu (số và chữ) trong văn bản đơn giản. Mỗi dòng của tập tin là một bản ghi dữ liệu. Mỗi bản ghi bao gồm một hoặc nhiều trường, cách nhau bằng dấu phẩy. Việc sử dụng các dấu phẩy là một dấu phân cách trường là nguồn gốc của tên cho định dạng tập tin này. Các cửa hàng tập tin GPS khác nhau dữ liệu được sử dụng bởi các chương trình và các thiết bị hàng hải.
🔸 Chi tiết kỹ thuật Các định dạng tập tin CSV không được chuẩn hóa. Ý tưởng cơ bản tách lĩnh vực với một dấu phẩy là rõ ràng, nhưng ý tưởng đó trở nên phức tạp khi dữ liệu hiện trường cũng có thể chứa dấu phẩy hoặc thậm chí nhúng dòng-chia. triển khai CSV không thể xử lý dữ liệu hiện trường như vậy, hoặc họ có thể sử dụng dấu ngoặc kép để bao quanh lĩnh vực này.
🔸 Chuyển đổi tập tin Chuyển file CSV Chuyển file GPS
🔸 Chương trình liên kết Microsoft Excel, LibreOffice Calc Google Earth, MapSource, EasyGPS, GPS Track Editor
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values https://en.wikipedia.org/wiki/GPS_Exchange_Format