Công cụ chuyển đổi GIMP sang PDF

Chuyển đổi tệp GIMP sang định dạng PDF trực tuyến miễn phí

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Làm thế nào để chuyển đổi GIMP sang PDF trực tuyến?

Hướng dẫn từng bước để chuyển đổi tệp GIMP sang định dạng PDF

Tải lên tệp GIMP

Các tệp có phần mở rộng xcf và các tệp khác được hỗ trợ. Kích thước tệp được giới hạn ở 100 MB.

GIMP sang PDF

Nhấp vào nút "Chuyển đổi" để bắt đầu chuyển đổi. Nó thường mất một vài giây.

Tải xuống tệp PDF

Bây giờ bạn có thể tải xuống tệp PDF. Liên kết tải xuống chỉ hoạt động trên thiết bị của bạn.