Công cụ chuyển đổi Âm nhạc sang MP4

Chuyển đổi tệp Âm nhạc sang định dạng MP4 trực tuyến miễn phí

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Làm thế nào để chuyển đổi Âm nhạc sang MP4 trực tuyến?

Hướng dẫn từng bước để chuyển đổi tệp Âm nhạc sang định dạng MP4

Tải lên tệp Âm nhạc

Các tệp có phần mở rộng aac, aiff, flac, m4a, oga, ogg, wav, wma và các tệp khác được hỗ trợ. Kích thước tệp được giới hạn ở 100 MB.

Âm nhạc sang MP4

Nhấp vào nút "Chuyển đổi" để bắt đầu chuyển đổi. Nó thường mất một vài giây.

Tải xuống tệp MP4

Bây giờ bạn có thể tải xuống tệp MP4. Liên kết tải xuống chỉ hoạt động trên thiết bị của bạn.