Công cụ chuyển đổi Photoshop sang PNG

Chuyển đổi tệp Photoshop sang định dạng PNG trực tuyến miễn phí

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Làm thế nào để chuyển đổi Photoshop sang PNG trực tuyến?

Hướng dẫn từng bước để chuyển đổi tệp Photoshop sang định dạng PNG

Tải lên tệp Photoshop

Các tệp có phần mở rộng psd, psb và các tệp khác được hỗ trợ. Kích thước tệp được giới hạn ở 100 MB.

Photoshop sang PNG

Nhấp vào nút "Chuyển đổi" để bắt đầu chuyển đổi. Nó thường mất một vài giây.

Tải xuống tệp PNG

Bây giờ bạn có thể tải xuống tệp PNG. Liên kết tải xuống chỉ hoạt động trên thiết bị của bạn.